Förekomst av Bisfenol A vid relining

I början av september rapporterade bland andra SVT och Dagens Nyheter om en varning som gått ut från Kemikalieinspektionen angående det giftiga ämnet Bisfenol A. Det hormonstörande ämnet kan ha läckt ut i dricksvattnet på grund av så kallad relining som är ett billigare alternativ till stambyte vid renovering av vattenledningar. Från 2007 till 2011 renoverades cirka 3000 lägenheter i Sverige genom relining där plasten som användes innehöll Bisfenol A. Det är Kemikalieinspektionen som tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket utreder om det giftiga ämnet kan läcka ut från plasten till dricksvattnet.

Källor:

Therefore, the cellulose microfibrils deposited in the cell wall cannot be arranged to determine the direction online essay writer pro-essay-writer.com of the cell’s elongation