Myresjöhus i fuktskadetvist

I dag byggs nästan alla nya hus med så kallade enstegstätade fasader, vilket innebär att väggen byggs utan luftspalt. Generellt innebär det att denna konstruktion ytterst består av tunnputs eller tjockputs. Innanför putsen ligger isolering av cellplast eller mineralull mot någon form av skivmaterial.
Skivan sitter på en träregelvägg med mellanliggande isolering, träsyllar och plastfolie. Avslutningsvis sitter oftast en gipsskiva. Denna byggnadskonstruktion saknar som sagt en luftspalt vilket har visat sig kunna leda till problematiska fuktskador. Vatten som tränger in i fasaden genom exempelvis sprickor och infästningar kan inte avledas utan en luftspalt. Det gör att fukt samlas i fasaden och kan leda till exempelvis mögelskador. Fuktskador kan även bli en följd av att utträngande inomhusluft inte heller kan avledas på grund av avsaknaden av en luftspalt.

De främsta skälen till enstegstätade fasader är minskade produktionskostnader då så väl tid- som materialkostnader sparas in. Trots att byggföretagen idag utför så kallade modifierade enstegstätade väggar kvartstår problematiken med att fukten inte kan avledas tillfredställande.

Nyligen avgjordes ett fall i hovrätten där 34 villaägare gemensamt stämde byggföretaget Myresjöhus som de ansåg ha fuktskador. Tingsrätten valde att gå villaägarnas väg där Myresjöhus dömdes att betala hundratusentalskronor till de olika villaägarna. Byggföretaget överklagade dock domen i hovrätten där de också fick rätt och undkom skadeståndskravet. Hovrätten menade att Myresjöhus utfört ett fackmanamässigt arbete med hänsyn tagen till då gällande standard.

Källa: svt.se For a essay writing service www.majesticpapers.com/ startup, copy patterns also offer other benefits