Nya certifieringar

För att ytterligare kvalitetsäkra våra utredningar och produkter har vi sänt våra konsulter på RBK-utbildning. Efter denna utbildning är de certifierade för att utföra kvalitetssäkrade fuktmätningar i betongkonstruktioner enligt RBK:s riktlinjer.

RBK, Rådet för Byggkompetens, är ett samarbetsorgan, vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning.

Källa: rbk.se