Snön smälter

Under de senaste veckorna har vi upplevt stora temperaturförändringar. Det ställer höga krav på våra tak- och huskonstruktioner som nu utsätts för den förrädiska snösmältningen. När snötäcken bildas på tak och mot väggar kan snö tränga upp i delar av konstruktioner som normalt aldrig utsätts för vatten. När snön sedan smälter riskerar de delar som inte är utförda för att tåla vatten därför att läcka. Som hus- och fastighetsägare är det i dessa tider därför extra viktigt att ni håller uppsikt över era byggnader för att undvika tråkiga och kostsamma vattenskador.